วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาวัว Trigger
อุปนิสัยและการเลี้ยง ปลาวัวเป็นปลาที่รูปร่างค่อนข้างอ้วน หลายคนมีความสับสนกับ
ปลาปักเป้า จุดเด่นของปลาวัวคือก้านครีบหลังที่มีขนาดใหญ่สามารถพับงอและส่งเสียงดังได้
จึงเป็นที่มาของชื่อปลา trigger ซึ่งแปลว่าไกปืน ปลาวัวมีฟันที่แข็งแรง ก้าวร้าวทั้งปลาชนิด
อื่นและปลาวัวด้วยกัน อุปนิสัยแต่ละตัวไม่เหมือนกัน บางตัวสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น
ได้ดี อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ควรเลี้ยงปลาวัวร่วมกับปลาที่มีขนาดเล็ก
อาหาร กุ้งฝอย ปลาเหยื่อ อาหารสด อาหารสำเร็จรูป

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาเบลนนี่ Blenny
อุปนิสัยและการเลี้ยง ปลาเบลนนี่ชื่อภาษาไทยว่าปลาตุ๊ดตู่ เพราะเป็นนิสัยที่ชอบว่ายน้ำ
มุดไปตามซอกหินแล้วโผล่ขึ้นมานั่นเอง แต่ชื่อนี้ไม่เป็นที่นิยมเรียกมากเท่าที่ควร อุปนิสัยที่
เด่นคือการใช้ปากแทะสาหร่ายจากหินกินเป็นอาหาร ปลาเบลนนี่ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดคือ
ปลาเบลนนี่หน้าผี เป็นปลาที่มีสีสันไม่ฉูดฉาดและมีหน้าตาที่ตลก มีความสามารถกินตะไคร่น้ำ
เก่งมาก ช่วยทำความสะอาดตู้ปลา ตามหน้ากระจก ก้อนหิน เป็นปลาที่ไม่ก้าวร้าวปลาชนิด
อื่นแต่มักจะก้าวร้าวกับปลาเบลนนี่ด้วยกันเอง ส่วนปลาเบลนนี่ที่นิยมเลี้ยงอีก คือเบลนนี่เสือ
ดาว เบลนนี่สองสี เป็นต้น
อาหาร ตะไคร่น้ำ เศษอาหาร สิ่งมีชีวิตตามหินเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาสินสมุทรจิ๋ว Pygmy angel fish
อุปนิสัยและการเลี้ยง ปลาสินสมุทรจิ๋วมักถูกเรียกในหมู่นักเลี้ยงปลาทะเลว่า ปลาหมอ
ที่มีสีสันต่างกันไปเช่น หมอม่วง หมอครีม หมอสนิม หมอดำ ฯลฯ เป็นกลุ่มปลาที่มีความ
หลากหลายด้านสีสันเช่นกัน ปลาสินสมุทรจิ๋มเป็นปลาขนาดเล็กที่ไม่ก้าวร้าวกับปลาชนิดอื่น
แต่อาจก้าวร้าวบ้างกับปลาชนิดเดียวกัน พฤติกรรมที่น่าสนใจของปลาชนิดนี้คือ ชอบใช้ปาก
ตอดก้อนหินตลอดเวลา ดังนั้นการเลี้ยงปลาชนิดนี้ควรใส่หินเป็นในตู้เลี้ยงในปริมาณมาก
อาหาร ไรทะเล อาหารสำเร็จรูป

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาสลิดทะเล Damsel fishอุปนิสัยและการเลี้ยง เป็นปลากลุ่มเดียวกลับปลาการ์ตูน ร่างเริง ว่ายน้ำเร็ว มีอาณาเขต
เป็นของตัวเอง นิสัยก้าวร้าวสูง แม้ว่าเป็นปลาชนิดอื่นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหลายเท่า
ปลาสลิดทะเลเป็นปลาที่ผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงนิยมเลี้ยงมากที่สุด เพราะเป็นปลาทะเลที่เลี้ยงง่าย
สีสันสวยงาม ราคาถูก แต่เมื่อเลี้ยงไปเป็นเวลาระยะหนึ่ง พบว่านิสัยก้าวราวเพิ่มมากขึ้น
มักใช้ปากตอดและจู่โจมด้วยความเร็วกับปลาชนิดอื่นจนกระทั้งเป็นแผลหรือตายได้
เป็นปัญหาที่พบเห็นเป็นประจำ ดังนั้นผู้เลี้ยงควรพิจารณาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยง ไม่ควรเลี้ยง
ร่วมกับปลาที่มีราคาสูง หรืออ่อนแอกว่า ปลาสลิดทะเลเป็นปลาอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเพาะ
พันธุ์ได้
อาหาร ไรทะเล อาหารสด อาหารสำเร็จรูป

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาอมไข่ Cardinal fish
อุปนิสัยและการเลี้ยง ปลาอมไข่เป็นปลาที่ว่ายน้ำมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีลักษณะ
ว่ายน้ำไปข้างหน้าแล้วหยุด ไม่เคลื่อนที่มากเมื่อสภาวะปกติ สีสันไม่ฉูดฉาดมากนัก รูปทรงดู
แปลกตา ปากกว้าง ไม่ก้าวร้าวกับปลาชนิดอื่นแต่ก้าวร้าวกับปลาอมไข่ด้วยกันเองเป็นบางครั้ง
เป็นปลาที่หากินทั้งกลางวันและกลางคืน บางชนิดเพาะพันธุ์ได้ง่าย เช่นปลาอมไข่ครีบยาว
สามารถเพาะเลี้ยงและอัตรารอดของลูกปลาสูง ลูกปลาที่เกิดสามารถกินอาหารได้ทันที
ลักษณะเด่นคือตัวผู้จะอมไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจนกระทั่งลูกปลาเจริญเติบโต ปลาอมไข่เป็น
ปลาที่เปราะบาง ติดเชื้อโรคได้ง่าย การเคลื่อนย้ายต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้เกิด
บาดแผล
อาหาร ไรทะเล อาหารสด

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาสิงโต (Lionfish)

 
ปลาสิงโต (Lionfish) เป็นปลาทะเลที่มีพิษ ในวงศ์ Scorpaenidae ภาษาละตินหมายถึง แมงป่อง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Scorpion Fish" (ปลาแมงป่อง) และ "Lion Fish" (ปลาสิงโต) มีครีบยาวและแตกแขนงออกมากมายและมีลวดลายทางสีแดง สีน้ำตาล สีดำ หรือสีขาว อาศัยอยู่ในทะเลแถบอินโด-แปซิฟิก
ขนาด 40 เซนติเมตร แพร่กระจาย ทะเลอันดามัน พบบ้างในอ่าวไทย บริเวณที่พบ ปลาใกล้พื้นพบมากที่เรือจม ปะการังเทียม ท่าเรือ ความลึก 2-40 เมตร อาหาร กินสัตว์โดยเฉพาะปูชอบมาก 
สถานการณ์ เท่าที่สังเกตปริมาณน้อยกว่าในอดีตมาก แต่ยังพอมีให้เห็น อนุรักษ์ เป็นปลาที่ถูกจับใส่ตู้บ่อยครั้ง เพราะสวยดียังไม่มีการศึกษารายละเอียด Fish Tip ชอบอยู่เป็นฝูง บางครั้งลอยตัวเรียงกัน 4-5 ตัวโดยเฉพาะที่ใกล้กัลปังหาต้นใหญปลาสิงโตอยู่ในครอบครัวScorpaenidae แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือปลาสิงโต (Pteroinae) และปลาหินและปลาแมงป่อง (Scorpaeninae)
ทั้งหมดเป็นปลามีพิษร้ายแรงพิษของพวกเขาจะอยู่ตามหนังที่ก้านครีบแข็งทั้งหลาย เช่น ครีบอก ครีบหลัง พิษพวกนี้มีไว้ป้องกันตัวอย่างเดียว ไม่ได้มีไว้หาอาหารบางชนิด เช่น ปลาหิน อาจมีต่อมพิษอยู่ที่โคนก้าน ครีบพิษเลยรุนแรงยิ่งขึ้นเชื่อกันว่าปลาสิงโตมีพิษน้อยกว่าปลาหินแต่ผมไม่เคยโดนทั้งสองตัวเลยบอกไม่ได้ เมื่อมีอันตรายเข้าใกล้ปลาสิงโตและปลาหินจะกางครีบเป็นการข่มขู่แต่พวกเขาไม่ค่อยว่ายออกมาจู่โจมหรือเอาครีบทิ่มแทงใคร ผมเคยเจอหนเดียวคิดว่าเป็นเพราะเขากำลังหวงถิ่นเตรียมผสมพันธุ์แต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรมากปัญหาคือบางคนอาจไมสังเกตชอบจับโน่นโดนนี่ปลาสิงโตและปลาหินมักพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมบางตัวนอนอยู่นิ่งๆเราจับโครมเข้าไปบนตัวปลาย่อมโดนพิษเป็นธรรมดา โอกาสที่โดนพิษถึงตายหายากส่วนใหญ่จะเจ็บจี๊ดแล้วปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากคุณโดนแนะนำให้ขึ้นจากน้ำเร็วที่สุด จากนั้นให้ทำความ สะอาดแผล แล้วใช้ความร้อนเข้าสู้พิษของปลาพวกนเป็นโปรตีน เมื่อโดนความร้อนจะสลายตัวไป คุณอาจใช้ไดว์เป่าผมน้ำอุ่น หินพันผ้า หรืออะไรก็ได้ที่ร้อนๆประคบ เอาแบบร้อนสุดเท่าที่
จะทนไหวชาวบ้านเค้าใช้อังไฟหรือย่างอ่อนๆกันเลย

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555
อุปกรณ์เสริมการเลี้ยงตู้ปลาทะเล
นอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามแล้ว อุปกรณ์
เสริมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน แม้ว่าผู้เลี้ยงไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ในการเลี้ยงก็
สามารถเลี้ยงปลาทะเลประสบความสำเร็จได้ แต่หากได้ติดตั้งเพิ่มขึ้นจะทำให้การเลี้ยงมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยเสริมในการทำงานของระบบกรองน้ำ ควบคุมและป้องกันการเกิดโรค
ติดต่อ รวมถึงทำให้สุขภาพปลาทะเลที่เลี้ยงแข็งแรงขึ้นโปรตีนสกิมเมอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้กำจัด
ปริมาณอนุภาคโปรตีนที่ละลายน้ำก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียที่ส่งผลให้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ หลักการ
ของการทำงานโปรตีนสกิมเมอร์ดูเหมือนง่าย เพียงแค่หลักการใช้ฟองอากาศขนาดเล็กพ่นเข้าสู่มวลน้ำ
จากนั้นโปรตีนจะถูกจับขึ้นมาสู่ผิวน้ำและจัดเก็บในกระบอกส่วนบนซึ่งออกแบบไว้แม้ว่า

โปรตีนสกิมเมอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้กำจัดปริมาณอนุภาคโปรตีนที่ละลายน้ำก่อนที่จะเปลี่ยน
เป็นแอมโมเนียที่ส่งผลให้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ หลักการของการทำงานโปรตีนสกิมเมอร์ดูเหมือนง่าย เพียง
แค่หลักการใช้ฟองอากาศขนาดเล็กพ่นเข้าสู่มวลน้ำจากนั้นโปรตีนจะถูกจับขึ้นมาสู่ผิวน้ำและจัดเก็บใน
กระบอกส่วนบนซึ่งออกแบบไว้แม้ว่าหลักการทำงานที่ง่ายแต่การออกแบบ
ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะถูกออกแบบตามหลักทางวิศวกรรม มีการคำนวณ
ถึงขนาดฟองอากาศที่พ่นสู่มวลน้ำ ระยะทางและระยะเวลาที่ฟองอากาศอยู่ในมวลน้ำ
การเพิ่มอากาศเข้าสู่มวลน้ำมี 2 วิธีคือการใช้หัวปล่อยอากาศทำด้วยแท่งไม้ โดยปล่อยฟอง
อากาศที่มีขนาดเล็กมากซึ่งไม่สามารถทำได้หากติดตั้งในน้ำจืด ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เครื่อง
สูบน้ำขนาดเล็กเป็นตัวขับดันน้ำส่งต่อผ่านกับท่อที่มีสายอากาศไว้ เรียกท่อนี้ว่า Venturi
ทำหน้าทีช่วยผสมอากาศกับน้ำโดยอัตโนมัติโดยอาศัยหลักการทำงานของความเร็วของน้ำที่
เข้าโปรตีนสกิมเมอร์

กรองทรายไหล อุปกรณ์ชนิดนี้ที่จริงแล้ว เป็นอุปกรณ์การกรองน้ำแบบชีวภาพ แต่ไม่ค่อย
ได้รับความนิยมเนื่องจากราคาค่อนข้างสูง การติดตั้งและการดูแลค่อนข้างยาก การทำงาน
คือใช้น้ำที่ผสมกับอากาศผลักดันเข้าสู่กระบอกที่บรรจุทรายที่ก้นกระบอก น้ำที่ไหลเข้าไปจะ
ทำให้ทรายนั้น มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา คอยควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ำไหลแรงจนเกินไปจะ
ทำให้ทรายภายในกระบอกนั้นฟุ้งกระจายออกภายนอกกระบอก โดยที่เม็ดทรายแต่ละเม็ดที่
อยู่ภายในกระบอกกรองชนิดนี้ จะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายแอมโมเนียและ
ไนไตรท์ ตามกระบวนการ Nitrification หากการพ่นน้ำเข้าสู่กระบอกกรองหยุดลงทรายจะจม
ลงทับถมกัน จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ผิวของเม็ดทราย
จะตายลงเนื่องจากอากาศหายใจ

ฮีตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสำหรับการเพิ่มอุณหภูมิในกับน้ำที่เลี้ยงปลา
สวยงาม โดยความเข้าใจแต่เดิมที่ผิดว่าการเพิ่มความร้อนให้มากๆจะช่วยทำให้ปลา
แข็งแรงขึ้น ปราศจากโรค หรืออุณหภูมิที่สูงจะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำตาย ความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะการใช้ฮีตเตอร์ ในการควบคุมให้ประเทศที่อยู่ในอากาศหนาว จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิให้สูงกว่าอุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) แต่ในสภาพอากาศและอุณหภูมิของประเทศไทยไม่เป็นเช่นนั้น อุณหภูมิโดยปกติมักอยู่ที่ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ดังนั้นเหตุผลที่
จำเป็นในการใช้ฮีตเตอร์ ไม่ใช่เพื่อปรับให้เพียงอุณหภูมิร้อนกว่าปกติเท่านั้น แต่ใช้เพื่อต้องการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน โดยเครื่อง Heater ที่นิยมใช้เลี้ยงสัตว์น้ำมี
หลายแบบ แต่โดยทั่วไปที่นิยมใช้มักพบเพียง 2 แบบเท่านั้นคือ Heater แบบจุ่มและแบบรังสี